Kruiskenshoeve vzw - Timeout project voor jongeren - De Kruiskenshoeve steunen

Schenk een fiskaal aftrekbare gift aan de Kruiskenshoeve

Met ingang van januari 2011 is de Kruiskenshoeve erkend als instelling die fiskaal vrijstelbare giften kan ontvangen. Dit is meteen ook een erkenning van de overheid voor onze aanhoudende inzet en voor de oordeelkundige manier waarop wij onze fondsen besteden.

Om onze werking structureel te kunnen onderbouwen, is een vaste inkomensstroom onontbeerlijk. Daarom richten wij nu de ‘Vrienden van de Kruiskenshoeve’ op.

Wanneer u ons project genegen bent, nodigen wij u vriendelijk uit om toe te treden tot deze groep. U engageert zich dan om maandelijks een vast bedrag over te maken oponze rekening.

Maakt u liever een éénmalige gift over? Ook die is uiteraard van harte welkom.

U ontvangt automatisch een fiskaal attest wanneer uw gift op jaarbasis min. 40€ bedraagt.

 

Giften kunnen gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting in de gestructureerde mededeling vermeld je 128/2842/00025
 

Deze storting komt dan op de rekening van de kruiskenshoeve.