Kruiskenshoeve vzw - Timeout project voor jongeren - Ontstaan Kruiskenshoeve

Ontstaan Kruiskenshoeve

De Gentse jeugdrechercheur op rust Robert Accoe erfde de boerderij toen zijn moeder overleed. Voor hem was dit het gepaste moment om van zijn droom ook werkelijkheid te maken. In zijn dromen zag hij reeds zijn geboortehoeve, zijn ouderlijke huis waar hij zoveel geborgenheid mocht ervaren, veranderen in een plek waar probleemjongeren eens kunnen verpozen, weg van alle druk, weg van woordenwisselingen, ruzies…

Volgens Robert zou deze hoeve ook aan deze probleemjongeren de nodige geborgenheid kunnen bieden. Omdat Robert Accoe als vrijwilliger dergelijk initiatief wou opstarten vroeg en kreeg hij ook de nodige ondersteuning van OBC De Waai, De Werf en vzw Apart.

Inmiddels is de Kruiskenshoeve uitgegroeid tot een vzw met als hoofdbedoeling zowel jongeren als de aanwezige voorzieningen of instanties via een “time-out” dichter bij elkaar te brengen.

Als je als jongere op de toppen van je tenen loopt, je op ontploffen staat, je niets maar dan ook niets meer wil gezegd worden door om het even wie… dan is een “time-out” een welkome rustpauze. De Kruiskenshoeve is daar de ideale plaats voor.